Certificeringen

VVET is de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, en met mij ruim vierhonderd therapeuten die op HBO niveau zijn opgeleid, en ook CPION geregistreerd. Wij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van VVET. Wij zijn verplicht ons regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Hiermee confirmeer ik mij aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TBNG. De werkwijze van de therapeut is vastgelegd in een Beroepsprofiel. Dit is in te zien op de website.

  • VBAG: 22112166.
  • RBCZ – 109077 R
  • Praktijkcode AGB – 90/029313
  • Vektis zorgverzekering – 029313
  • SHO registratie nr – 98319-92674 ( SHO= de Stichting Hoger Onderwijs Nederland )